Aktivnosti 2019./20120.

Aktivnosti 2019./20120.

U 2019./2020. godini održano je 15 individualnih susreta s 3 korisnika u savjetovalištu za mlade Boomerang....

Saznajte više
Aktivnosti 2018./2019.

Aktivnosti 2018./2019.

„Sunčana strana ulice“ u školskoj godini 2018/2019. provodila se u ukupno 5 škola. Provedene su preventivne...

Saznajte više