Malo ličko likovno anale

Malo ličko likovno anale

Malo ličko likovno nale likovni je natječaj namijenjen djeci s područja Ličko-senjske županije, osnovnoškolskog...

Saznajte više
5.-malo-licko-likovno-anale-2021.g

5.-malo-licko-likovno-anale-2021.g

U  Galeriji LU – POU “Dr. Ante Starčević” Gospić, 16. lipnja 2021.g. otvoreno je 5. Malo ličko likovno...

Saznajte više
4. Malo ličko likovno anale

4. Malo ličko likovno anale

Radni naziv 4. Malog ličkog likovnog anala je: „Lika oslikana rukom slikara Stipe Golca“. Stipe Golac, slikar,...

Saznajte više
3. Malo ličko likovno anale

3. Malo ličko likovno anale

Tema 3. malog ličkog likovnog anala pod radnim nazivom „Gradim svoj svijet“  je nepokretna kulturna baština...

Saznajte više
2. Malo ličko likovno anale

2. Malo ličko likovno anale

Kada govorimo o Lici, našem zavičaju, prva asocijacija je Velebit, najduža, a za mnoge i najljepša hrvatska planina....

Saznajte više
1. Malo ličko likovno anale

1. Malo ličko likovno anale

Ideja o Malom  ličkom likovnom analu rađala se nekoliko godina, zapravo radi se o revitalizaciji likovne...

Saznajte više