Baburić Štimac, Jadranka

Božić, Marija

Brajković, Ivana

Breka, Željko

Draženović, Katarina

Jelić, Nikica

Kravchenia Naglich, Vita

Lazić, Veljko

Miletić, Martha

Mileusnić, Dražen

Mlinarić, Dijana

Modrušan, Mirjana

Orešković, Vatroslav

Orzes, Anton

Pleša, Manda

Rast, Katarina

Šimon Starčević, Kristina

Starčević, Ana

Šuper, Blanka

Živković, Saša