Likovna udruga

Paket kulture

Ovim programom LU Lika nastoji dugoročno stvoriti publiku koja u suvremenoj umjetnosti svesrdno uživa, koja prema njoj razvija afinitete, ali joj i kritički pristupa i to upravo kroz nepretencioznu atmosferu u potpunosti usmjerenu približavanju umjetničkog djela gledatelju.

Obrazovanje je neizostavni dio projekta jer kroz kulturnu ponudu nudimo informacije o kretanjima na državnoj umjetničkoj sceni. Također ovim aktivnostima potičemo razvoj kritičkog mišljenja, a susret s likovnim djelom jedna je od mogućnosti suvremenog pristupa estetskom odgoju.


Ovaj projekt financira Ministarstvo kulture RH, a provodi se od 2019. godine.

Projekti

4ART

Program se sastoji od niza kulturnih manifestacija, prezentacija, stručnih predavanja kojim se nastoji popularizirati likovna kultura, upotpuniti kulturna ponuda grada Gospića, ali i direktno potaknuti građane da se bave likovnim  stvaranjem.

Projekt se sastoji od 4 aktivnosti: Malo ličko likovno anale, likovne radionice, likovne kolonije i izložbe članova LU Lika.

Malo ličko likovno anale 

Malo ličko likovno anale je likovni natječaj za djecu osnovnoškolskog uzrasta koji se provodi u suradnji s osnovnim školama Ličko-senjske županije. Cilj ovog natječaja je usmjeriti djecu prema spontanijem, kreativnijem razvijanju spoznajnih vrijednosti kroz likovno stvaralaštvo i razvijati natjecateljski duh. Odabirom tema likovnog natječaja Malo ličko likovno anale želimo razviti svijest o prirodnim i kulturnim vrijednostima zavičaja vodeći računa o specifičnoj baštini Like i njenom značenju u suvremenom kontekstu.

Pristigli radovi izlažu se na izložbi Malo ličko likovno anale, a autori najboljih radova dobiju priznanja i nagrade. Ova aktivnost provodi se od 2017. godine.

Likovne kolonije

Likovna kolonija održava se u sklopu manifestacije Srpanj u Gospiću. Članovi Likovne udruge Lika zajedno s umjetnicima iz ostalih krajeva Hrvatske stvaraju likovna djela inspirirana prirodnim bogatstvima našeg zavičaja.  Slikari stvaraju određenu umjetničku vrijednost koja ostaje u vlasništvu LU Lika, a može se upotrijebiti u humanitarne svrhe ili za daljnji razvoj likovne kulture.

Likovne radionice

Razvijanje umjetničkog stvaralaštva kroz predavanja i kreativne radionice doprinosi se  prepoznatljivosti grada Gospića i same regije. Izvođači likovnih predavanja su vanjski suradnici sa bogatim iskustvom iz područja likovne umjetnosti čime se nastoji postići profesionalnost i pobuditi zanimanje što većeg broja polaznika.

Radionice se izvode za djecu i odrasle.

Izložba članova LU Lika „LikaArt“

Predstavljanjem  likovnog stvaralaštva članova udruge izložbom se želi dati naglasak i na učinak edukacijskih aktivnosti koji se provode u udruzi  smislu poboljšanja kvalitete likovnog izričaja, ali izložba je i mjerljivi parametar učinkovitosti ostalih projekata koji provodi udruga na kulturnom planu.

Projekt se provodi 6 godina, a financiran je sredstvima Grada Gospića.Sunčana strana ulice

Ambidekster klub, u partnerstvu s Likovnom udrugom „Lika" i Centrom za socijalnu skrb Gospić te u suradnji s Osnovnom školom ,,dr. Ante Starčević" Pazarište Klanac, Osnovnom školom Perušić, Osnovnom školom dr. Franje Tuđmana Lički Osik i Strukovnom školom Gospić provodi program „Sunčana strana ulice". Svrha provođenja programa je povećanje osobnih kompetencija te usvajanje/usavršavanje socijalnih, komunikacijskih i životnih vještina kod djece i mladih, reduciranje simptomatskog ponašanja, povećanje samosvijesti i kontrole vlastitog ponašanja, osnaživanje roditelja, djece i mladih rješavanje problema korištenjem vlastitih potencijala.

U tu svrhu, provodi se individualni rad s djecom i mladima u dogovoru s roditeljima. Individualni tretmanski rad se održava jednom tjedno ili dva puta mjesečno, što ovisi o potrebama i razlozima uključivanja. Ukoliko se pokaže potreba, stručni tim može predložiti uključivanje djeteta/mlade osobe u grupni rad. Grupni rad se provodi u dogovoru s djecom/mladim osobama u zajednički dogovorenom terminu. Aktivnosti se provode u prostoru Savjetovališta za djecu i mlade „Boomerang", Budačka 12 ili u prostoru matične škole.


Projekt se provodi od 2018. godine.Financijska potpora:


Ministarstvo socijalne politike i mladih

Grad Gospić

Grad Zagreb