LikArt6

Prva virtualna skupna izložba članova Likovne udruge Lika održana je putem Interneta na poveznici LikArt6, gdje se ujedno nalazi i poveznica na Katalog izložbe

  Projekti - Sve