4ART

Program 4ART redovan je godišnji program Likovne udruge Lika. Program je financiran sredstvima Grada Gospića, a također je podržan kroz institucionalnu podršku u radu udruga Grada Gospića.

Program obuhvaća 4 glavne aktivnosti:

- Malo ličko likovno anale

- Izložbe

- radionice

- likovne kolonije

Sponzori / Partneri

LU Lika - Grad Gospić
LU Lika - Galerija LU
LU Lika - Ličko-senjska županija
  Projekti - Sve