LU Lika - Željko Breka

Željko Breka rođen je u Šibeniku 1957. godine. Djetinjstvo je proveo u Zadru do 1976.g. gdje je pohađao školu i bio aktivni član Folklornog ansambla Zadar. Upisuje studij u Zagrebu gdje postaje aktivni član Studentskog KUD-aI.G.Kovačić. Živi u Stubičkim Toplicama, a također je član likovne radionice "Lira-Lipa" G. Stubica, likovne sekcije "Josip Kaltnecker" Zabok, veteran "I.G.Kovačića".

Uz slikanje, aktivni je član slikarskih kolonija organiziranih u humanitarne svrhe. Željko je izlagao na četiri samostalne izložbe, petnaestak skupnih te je sudjelovao na preko 200 likovnih kolonija.

Iako mu motivi nisu najvažniji, on ih definira fenomenologijski sa zapanjujućom slobodom kolorističkog izbora, lirskim motivima bez ljudskih figura.


LU Lika "Maglica" akril na platnu
LU Lika "Praskozorje" akril na platnu
LU Lika Mural u Petrinji (uništen potresom) 2,5 x 3 m
LU Lika Konj2
LU Lika "Kaleta" akril na platnu 40x50 cm
LU Lika "Vrime kao da je stalo" akril na platnu 65x80 cm
LU Lika "Pred neveru" akril na platnu 50x40 cm
LU Lika Tiramole
LU Lika "Kaleto moja draga" akril impasto 100x50 cm
LU Lika "Jabuka" akril na platnu 50x60x cm
LU Lika Suncokret
LU Lika "Nedamo Tiramole" akril na platnu 120x60 cm
LU Lika "Živjeli!" akril 60x50 cm
LU Lika "Fenjer" impasto
LU Lika "U tišini" akril impasto 50x40 cm
LU Lika Baka
LU Lika "Trenutak u vremenu" akril impasto 60x50 cm
LU Lika "Uzmi sinko, baka dala" akril impasto 50x40 cm
LU Lika "Pralja s Gacke" akril impasto 50x40 cm
LU Lika "Ljubav je bezvremenska" akril impasto 50x40 cm
LU Lika "Dolazak" akril na platnu 50x40 cm
  Članovi - Sve