LU Lika - Martha Miletić

Martha Miletić rođena je u Gospiću. Završila je osnovnu školu u Ličkom Osiku, a daljnje školovanje nastavlja u Gimnaziji Gospić.

Svoju ljubav prema vizualnim umjetnostima otkrila je u ranoj dobi i nastavlja širiti svoje horizonte. Za svoj rad Martha je dobila Nagradu Hrvatskog sabora kulture za najbolje djelo mladog umjetnika - slika Emma Watson, na 37. susretu likovnih stvaralaca. Martha je dobila razne certifikate, a jedan s kojim se ponosi jest Certifikat Machine Game Dev Akademije smjer digitalnog crtanja.

U slobodno vrijeme bavi se fotografiranjem, crtanjem s grafitnim olovkama na papiru, slikanjem akrilom na platnu i digitalnim crtanjem.


LU Lika Emma Watson, A3, olovka na papiru
LU Lika Therese Belivett, A3, olovka na papiru
LU Lika Hogwarts 50x40 akril na platnu
LU Lika Skyfall a4 olovka i markeri
LU Lika The fifth lord, a4 pastelna olovka na papiru
LU Lika Teen idle, mixed media a4
LU Lika Melanie martinez, mixed media a4
LU Lika Chimera, digitalni rad
LU Lika 20210407 180336
LU Lika Commission 3-1
LU Lika Some gay art ig
LU Lika 20201009 220726
LU Lika Twitch ending soon
  Članovi - Sve