LU Lika - Blanka Šuper

Blanka Šuper rođena je u Vinkovcima. Školovala se u Zagrebu. Po završetku školovanja doselila se u Liku. Udala se i zasnovala obitelj.

Uvijek je voljela crtati i slikati. To joj je hobi i u tome uživa. Članica LU Lika postala je 2019.g. te je do sada izlagala na jednoj skupnoj izložbi članova.


LU Lika Blanka s cvijece
LU Lika Blanka s ptica
LU Lika Blanka s ptica2
  Članovi - Sve